Osobowość typu D

Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na odbiór wydarzeń jako stresujące i wybór sposobu radzenia sobie z nimi. Jedną z takich zmiennych jest tzw. osobowość stresowa, typu D (distressed personality). Pojęcie…

Czytaj dalej Osobowość typu D