Osobowość typu D

Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na odbiór wydarzeń jako stresujące i wybór sposobu radzenia sobie z nimi.

Jedną z takich zmiennych jest tzw. osobowość stresowa, typu D (distressed personality). Pojęcie to wprowadził w 1995 roku psycholog Johan Denolett.

Na osobowość stresową składają się dwa wymiary: negatywna emocjonalność i zahamowanie społeczne.

Osobowość typu D jest obecnie traktowana jako czynnik ryzyka zachorowania, min. na choroby układu sercowo – naczyniowego (oraz śmierci z tego powodu), wpływa również na jakość życia i poziom satysfakcji.

Istnieje możliwość diagnozy osobowości typu D (tzw. skala DS 14). Osoba badana odpowiada na kilkanaście pytań testowych, więc wypełnienie testu zajmuje tylko 10 minut. Następnie osoba uprawniona (psycholog) oblicza wyniki, dokonuje ich interpretacji i udziela informacji zwrotnych osobie badanej.

Posiadanie osobowości typu D to nie koniec świata!

Istnieją skuteczne metody redukcji stresu, dzięki którym przy regularnej praktyce możliwa jest poprawa jakości życia u osoby z osobowością stresową oraz zmniejszenie ryzyka chorób somatycznych.

 

Udostepnij