Osobowość typu D

Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na odbiór wydarzeń jako stresujące i wybór sposobu radzenia sobie z nimi.

Jedną z takich zmiennych jest tzw. osobowość stresowa, typu D (distressed personality). Pojęcie to wprowadził w 1995 roku psycholog Johan Denolett.

Na osobowość stresową składają się dwa wymiary: negatywna emocjonalność i zahamowanie społeczne.

Osobowość typu D jest obecnie traktowana jako czynnik ryzyka zachorowania, min. na choroby układu sercowo – naczyniowego (oraz śmierci z tego powodu), wpływa również na jakość życia i poziom satysfakcji.

Istnieje możliwość diagnozy osobowości typu D (tzw. skala DS 14). Osoba badana odpowiada na kilkanaście pytań testowych, więc wypełnienie testu zajmuje tylko 10 minut. Następnie osoba uprawniona (psycholog) oblicza wyniki, dokonuje ich interpretacji i udziela informacji zwrotnych osobie badanej.

Posiadanie osobowości typu D to nie koniec świata!

Istnieją skuteczne metody redukcji stresu, dzięki którym przy regularnej praktyce możliwa jest poprawa jakości życia u osoby z osobowością stresową oraz zmniejszenie ryzyka chorób somatycznych.

 

Udostepnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Close Menu