Sztuka Relaksu

Zdrowie psychiczne i dobrostan (wellbeing)

Zdrowie i dobre samopoczucie
na co dzień

Jak zadbać o aktywność ruchową? Jak zapewnić sobie jakościowy odpoczynek i sen?
Jak skutecznie regulować emocje?

Prewencja
i przezwyciężanie wypalenia
zawodowego

Jak zarządzać energią osobistą?
Jak radzić sobie ze stresem?
Jak zadbać o poczucie sensu?
Jak pokonać kryzys?

Job crafting
- personalizacja
pracy

Jak zoptymalizować swoje funkcjonowanie w pracy?
Jak pracować zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, wartościami
i preferencjami?

Budowanie
dobrostanu
w zespole

Jak budować bezpieczeństwo psychologiczne?
Jak na co dzień dbać o wellbeing
w zespole?

Pierwsza pomoc emocjonalna
w miejscu pracy

Jak pomóc osobie w kryzysie psychicznym nie będąc specjalistą?
Jak poprowadzić rozmowę wspierającą z osobą w kryzysie?

Psychoedukacja w miejscu pracy

Rok Zdrowia i Dobrostanu