Sztuka Relaksu

MENTAL HEALTH & WELLBEING

PRZECZYTAJ, CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Zdrowie w głowie

ZARZĄDZANIE
ENergią i stresem
prewencja wypalenia zawodowego

pozytywna psychologia pracy
zabawa i śmiech
w miejscu pracy

job crafting
wzmacnianie wellbeingu,
satysfakcji
i zaagażowania

DOBROSTAN ZESPOŁU
troskliwe przywództwo, KOMPETENCJe MENEDŻERSKIe

pierwsza pomoc psychologiczna
w kryzysie psychologicznym

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Korzyści ze współpracy

WIN-WIN
zdrowi pracownicy-zdrowa organizacja

radość
energia
spokój
  • poszerzenie wiedzy i świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego,
  • rozwój umiejętności regulowania napięcia i regulacji emocji,
  • wzmocnienie pozytywnej orientacji i postawy prozdrowotnej.
  • wzrost efektywności pracowników,
  • coraz lepsze wyniki biznesowe,
  • redukcja kosztów (min. absencji),
  • wzrost zaangażowania pracowników,
  • spadek rotacji pracowników,
  • pozytywny wizerunek pracodawcy.

 

DOWIEDZ SIĘ, jak możemy Ci pomóc

Szczegóły oferty

PRZECZYTAJ, JAKIE METODY WYKORZYSTUJEMY

Możliwości

Wszystko zależy od specyfiki i potrzeb Twojej firmy!