Wartości

Profesjonalizm

  • przekazujemy rzetelną i aktualną wiedzę, opracowujemy materiały w oparciu o teorie zweryfikowane w badaniach naukowych,

  • praktykujemy metody relaksacji uznawane na całym świecie, o potwierdzonym pozytywnym wpływie na organizm,

  • mamy odpowiednie kwalifikacje merytoryczne.

Przyjemność

  • tworzymy przyjazną atmosferę  i zapewniamy komfortowe warunki do doświadczania i nabywania nowych umiejętności,

  • dbamy o to, by dobrze się bawić, bo: bawiąc się lepiej przyswajamy nową wiedzę i umiejętności, a także odprężamy się i poprawiamy swoje samopoczucie.

Praktyka

  • zajęcia warsztatowe to przede wszystkim doświadczanie oraz praktyczne i użyteczne metody i ćwiczenia.

  • efekty będą satysfakcjonujące, gdy będziemy praktykować regularnie i stanie się to nawykiem, dlatego zachęcamy do regularnych ćwiczeń po warsztatach.