Moje wartości

Profesjonalizm

  • Przekazuję aktualną i rzetelną wiedzę, opracowuję materiały w oparciu o wnioski z badań naukowych (podejście evidence based).
 
  • Posiadam odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, kierunkowe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie.

Pozytywność

  • Tworzę przyjazną atmosferę, zapewniam bezpieczną przestrzeń do refleksji i  do doświadczania.
 
  • Dbam o pozytywne emocje na spotkaniach, bo wiem, że wtedy łatwiej o przyswajanie nowej wiedzy.

Praktyka

  • Spotkania psychoedukacyjne prowadzę w maksymalnie praktyczny sposób, a zajęcia warsztatowe to przede wszystkim doświadczanie i trening umiejętności.

  • Motywuję do pracy własnej, codziennego dbania o siebie i wspieram w budowaniu zdrowych nawyków.