Wolontariat pracowniczy jedną z metod redukcji stresu?

Wolontariat pracowniczy najczęściej kojarzy się z CSR-em, budowaniem pozytywnego wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie. Często zauważa się też aspekt budowania zaangażowania i poczucia sensu u pracowników. Ale bardzo rzadko wspomina się o wolontariacie w kontekście metod redukcji stresu.

Tymczasem to działa!

Potwierdzają to nie tylko moje osobiste doświadczenia ( w każdej firmie, w której pracowałam, byłam wolontariuszem), ale przede wszystkim badania naukowe. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt pomagania innym.

Udostepnij