Światowy Dzień Śmiechu!

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Śmiechu. Święto to jest obchodzone od 2000 roku, współustanowione przez twórcę jogi śmiechu Madana Katarię.
Misją jogi śmiechu jest niesienie zdrowia, radości i pokoju na świecie poprzez szerzenie idei śmiechojogi i promowanie korzyści płynących ze śmiechu.

Z tej okazji świętujemy razem na bezpłatnych webinarach na temat śmiechu.
Ho, ho, ha, ha, ha!

Udostepnij