Pierwsza pomoc psychologiczna

Słyszałeś o pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie?

Właśnie zdobyłam uprawnienia konsultanta kryzysowego, by w sposób profesjonalny nieść taką pomoc.

Kryzysy zdarzają się każdemu. Są reakcją zdrowego człowieka na trudną sytuację, która go spotkała, a która w jego subiektywnej ocenie przekracza możliwości poradzenia sobie z nią.

Mogą być związane z wydarzeniem niespodziewanym i nagłym (ostry) albo rozwinąć się na podłożu chronicznego stresu (chroniczny, przewlekły). Przykładem kryzysu chronicznego w sytuacji zawodowej jest min. wypalenie zawodowe.

Kryzys wybija z równowagi psychologicznej, wpływając na funkcjonowanie we wszystkich sferach: fizjologicznej (np. zaburzenia snu, odżywiania, odporności, bóle głowy), poznawczej (problemy z pamięcią, koncentracją), emocjonalne (przeżywanie silnych emocji np. lęk, huśtawka emocjonalna, drażliwość i mniejsza zdolność do kontroli emocji), behawioralne (brak energii, spadek motywacji do działania, zaniedbywanie obowiązków, izolacja społeczna). Symptomy te ustępują po rozwiązaniu sytuacji i wyjściu z kryzysu.

Kryzys jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą. Zagrożeniem – bo nierozwiązany może prowadzić do utraty zdrowia, a w skrajnych przypadkach życia. Jednocześnie proces wyjścia z kryzysu jest szansą na rozwój osobisty i zmianę życia.

Radząc sobie z kryzysem można więc nie tylko „przetrwać”. Przy wsparciu  możliwy jest również powrót do swojej normy funkcjonowania, a nawet wzrost.

Pierwsza pomoc psychologiczna (PFA, Psychological First Aid) według standardu WHO polega na wyprowadzeniu osoby w kryzysie na ścieżkę powrotu do normalnego funkcjonowania poprzez:

– emocjonalne wsparcie, które pozwala na ustabilizowanie stanu osoby,

– diagnoza i udzielenie informacji zwrotnej o stanie osoby (wyjaśnienie co się z nią dzieje),

– uruchomienie zasobów i opracowanie planu działania, by wyjść z kryzysu,

– wskazanie możliwości dalszej pomocy jeśli istnieje taka potrzeba i ukierunkowanie.

W praktyce to maksymalnie trzy konsultacją ze specjalistą (psychologiem, konsultantem kryzysowym).

Jeśli jesteś w kryzysie i potrzebujesz wsparcia – zapraszam (konsultacje bezpośrednie w Trójmieście lub on – line  – cała Polska).

 

Udostepnij