O optymizmie słów kilka

?Optymizm jest rozumiany na wiele sposobów.

?Jedną z teorii wyjaśniających zjawisko optymizmu jest koncepcja optymizmu dyspozycyjnego – względnie stałej cechy osobowości, która wyraża się w uogólnionych oczekiwaniach pomyślnych wydarzeń (Ch. Carver, M. Scheier).

?Jednak bliższe mi podejście zakłada, że optymizm to pewien sposób myślenia i wyjaśniania rzeczywistości i zaistniałych wydarzeń, zwłaszcza trudności (M. Seligman).
W tym ujęciu optymizm to wyjaśnianie problemów przyczynami przejściowymi, zewnętrznymi, mającymi niewielki zasięg.
Pesymistyczny styl wyjaśniania to z kolei przekonanie, że niepowodzenia będą trwały długo, zaważą na wszystkich działaniach i wynikają z winy danej osoby.
Optymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń co pesymistę, jednak z uwagi ma powyższy sposób ich wyjaśniania optymista zniesie je lepiej – bo szybciej „podnosi się” i działa dalej.
Podkreślić należy, że chodzi tu o beztroskę czy banalne afirmacje i mówienie sobie pozytywnych rzeczy, ale o opanowanie pewnych technik poznawczych, które pozwolą myśleć „nienegatywnie” w sytuacjach trudnych.

?Tak rozumianego optymizmu można się nauczyć! Warto to zrobić min. dlatego, że percepcja rzeczywistości, myśli i wyobrażenia wpływają na zdrowie!
Liczne badania pokazują, że optymiści rzadziej zapadają na choroby zakaźne, a gdy zachorują szybciej wracają do zdrowia, prowadzą zdrowszy tryb życia i … żyją dłużej!
Pesymiści są bardziej narażeni na depresję, osiągają mniejsze sukcesy niż to wynika z ich potencjału, mają gorszy stan zdrowia, a życie nie jest dla nich tak przyjemne, jak mogłoby być.

?Od czego zacząć proces zmiany?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przekonania są tylko przekonaniami, a nie faktami. Dlatego każdorazowo trzeba sprawdzać, co mówimy sobie w duchu i weryfikować prawdziwość swoich myśli – tu pomocne może być pytanie: Jakie są dowody, że moje przekonanie jest prawdziwe?.
Czasem będzie tak , że Twoje przekonanie będzie się pokrywało z faktami, wówczas po prostu koncentrujemy uwagę na szukaniu sposobów wyjścia z danej sytuacji.
Zapewne jednak częściej okaże się, że przekonanie będzie zniekształcone – wówczas warto podjąć pracę nad jego zmianą.
Odwracanie uwagi, dekatastrofizacja, technika STOP czy worry time to przydatne techniki poznawcze, które korzystając ze współpracy z psychologiem, można poznać i przećwiczyć.

 Warto!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostepnij