Medytacja mycia rąk

Co ma wspólnego mycie rąk, medytacja i radzenie sobie ze stresem? Więcej niż myślisz!

Medytacją może być każda czynność, która jest wykonywana z pełną uwagą i zaangażowaniem w danej chwili.
Tak więc to nie tylko formalna prowadzona praktyka medytacji na matach, ale również wszelkie nieformalne praktyki uważności, wplatane w codzienność.
Dzięki medytacji uważności żyjemy świadomie – tu i teraz – doświadczając zewnętrznej rzeczywistości oraz wewnętrznego świata myśli, emocji i doznań z ciała. To pełne przeżywanie każdej chwili naszego własnego życia – takim jakie ono jest. Koncentracja na chwili bieżącej zamiast podążania za myślami błądzącymi w przeszłości i w przyszłości powoduje, że strumień myśli w naszej głowie traci na intensywności. W efekcie umysł uspokaja się, można więc powiedzieć że medytacja pomaga radzić sobie ze stresem.
Do nieformalnej praktyki medytacji można wykorzystać każdą czynność życia codziennego np. jedzenie, kąpiel, rysowanie, chodzenie a nawet…mycie rąk!

Ponieważ ta ostatnia czynność jest aktualnie przedmiotem naszej szczególnej uwagi, również w środowisku pracy, możesz wykorzystać okazję i wypróbować opracowaną przeze mnie medytację mycia rąk, którą tu dla Ciebie udostępniam:

medytacja mycia rąk

Udostepnij