Goodbye 2020!

Rok 2020 za chwilę się skończy.
Wszędzie słyszymy, że to był trudny rok. I to prawda, ale czy to jedyny przymiotnik, który opisuje mijające 12 miesięcy?

Naturalną tendencją jest koncentrowanie uwagi na negatywnych aspektach i zagrożeniach, bo patrząc ewolucyjnie, one zawsze miały większe znaczenie dla przetrwania.
Jednocześnie jednym z najczęstszych błędów myślenia (zniekształceń poznawczych) jest postrzeganie w kategoriach czarno-białych.

Ale rzeczywistość jest zawsze bardziej złożona. ?
Warto zatrzymać się i świadomie objąć uwagą bardziej pełny i adekwatny obraz roku 2020.
Refleksja z pewnej perspektywy czasu pozwala na wiele sytuacji spojrzeć inaczej i nadać nowe znaczenie temu, co się wydarzyło. To bez wątpienia będzie mieć wpływ na to, z jakim samopoczuciem zakończysz ten rok.

Dlatego zachęcam – odpowiedz sobie na poniższe pytania:
?Jakie były najważniejsze momenty tego roku?
?Jakie były największe wyzwania?
?Co dobrego się wydarzyło?
?Za co jesteś najbardziej wdzięczny?
?Z czego jesteś dumny?
?Co sprawiło Ci największą radość i przyjemność?
?Co nie poszło zgodnie z planem i czego Cię to nauczyło?
?Jakie umiejętności rozwinąłeś?
?Co było najważniejszą lekcją dla Ciebie?
?Z jakimi refleksjami i inspiracjami kończysz ten rok?

To był ciekawy rok, prawda?

 

Udostepnij